Điện Giải Inox

Điện giải Inox: Là cách để làm cho bề mặt Inox sáng mới sau công đoạn gia công sản phẩm, giúp tẩy các mối hàn trên sản phẩm.